pirmdiena, 2011. gada 26. decembris

O.Vācietis

Šīs dzejas rindas man atgādina ļoti skaistu un brīnišķīgu ziemu, kad sniegpārslas no naksnīgajām debesīm krita un pasaule likās tik liela un plaša, reizē miers manī bija

Tu guli manās rokās mierīgi kā sniegs
uz egļu zaļiem, bārkstainajiem zariem guļ,
un balti vēji klusām meža malā stāv,
jo tiem nav atļauts tevi šodien modināt,
stāv ceļi baltos līkumos, jo viņiem nav ko vest,
un grīdu dēļi klusi, jo nav kam pāri iet,
kā tukšas šūnas koncertzāles dus,
un aizmidzis pie klavierēm sirms muzikants,
un klusām smēķi ģenerālis dedz,
jo šodien nav kam šaut un nav - ar ko,
kā egļu bārkstainajos zaros guli tu
uz manām rokām mierīgi kā sniegs.