trešdiena, 2012. gada 18. jūlijs

I.Ziedonis


"Ko tad jūs tā neatdodaties? Upe skrej,straume skrej, ko tad jūs tā turaties pretī straumei, ieķērušies akmenī? Zirgs skrien, grib just abas pavadas, abas tavas rokas. Ko tad tu tā – ar vienu roku turi cepuri? Vai tev savu matu žēl? Vai tev bail no vēja ausīs?
Nu tad ej bezmiegā! Esi pūce naktī! Pele skrien, ezis murkšķ, bērnu sapni mellenēs- visu pūces acis redz. Atdodies bezmiegam!
Ko tad jūs tā nepaļaujaties?
Ko tad jūs, uzvilkuši buras, turaties enkuros?
Gribat, lai buras saplēš?
Ko tad jūs uzputoti nenākat pāri malām?
Ko jūs, bultu uzvilkuši, mokat to un vaļā nelaižat?"