ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis


...nemeklējiet laimi pasaulē,laime
ir jūsos pašos,esiet uzticīgi sev.
Esiet brāļi un māsas visam,jo koki,
jūras,tuksneši,mākoņi vakarblāzmā,
vēja šalkas mežā - viss ir viens,
viss ir mūžīgais skaistums.
Skaņojiet savas dvēseles. stīgas līdzi lielajai
koklei,līdzi dabai.
Nesastingstiet,meklējiet patiesību.
Visu saprast ir visu piedot.
Zemes virsū ir daudz rūgtuma,
daudz mīklu un pēdējais noslēpums
bieži vien ieslēpts vienā rozē,
vienā smaidā vai sapnī.
Dodiet un dodiet,un neprasiet pateicību!
Dodiet dvēseles vērtības,jo pasaulei
to nav daudz.
Jo saprotoši vārdi dažu labu atkal darījuši
par cilvēku.
Meklējiet cilvēcīgas attiecības ar cilvēkiem -
un jūs atradīsiet retus dārgumus.
Cilvēks ir labs!
(Ē.M.Remarks.)