piektdiena, 2012. gada 20. aprīlis

I.Ziedonis

„ Kad jūs stāvat rindā, nepazaudējiet sevi! Rindā stāvot, cilvēki sevi pazaudē. Ar kādu pretīgu kuņģību, ja viņiem atļauj, viņi tausta pirmos tomātus, gurķus un gaļu uz galdiem tirgū. Ak dievs, kā tie pārvēršas rindā, kad kastē vēl paliek tikai pieci kilogrami banānu. Desmit kuņģi sāk uztraukties, desmit kuņgi sāk domāt, apskaust un neieredzēt. Saspringst divdesmit elkoņu. Nav vairs filozofa, nav vairs prokorora, nav vairs dzejnieka. Neļaujiet kuņģim domāt! Atkal un atkal sevi pārliecināt, ka tā nav viņa darīšana. Neatļaujiet, jo viņš tālu aizdomājas – tālu, tālu atpakaļ, līdz ilkņiem. Stāvi klāt, mans Skaidrais Prāts, nebēdz, mana Labā Sirds, man šodien jāiet atkal rindā stāvēt.”